ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ KNAUF LN ΓΙΑ ΒΙΔΩΜΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΕΩΣ ΠΑΧΟΣ 0,7mm

ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ KNAUF LN ΓΙΑ ΒΙΔΩΜΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΕΩΣ ΠΑΧΟΣ 0,7mm

LN 4.2 x 13mm

 

ΜΗΚΟΣ:30mm

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ KNAUF LN ΓΙΑ ΒΙΔΩΜΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΕΩΣ ΠΑΧΟΣ 0,7mm ΕΩΣ 2,25mm

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ KNAUF LN ΓΙΑ ΒΙΔΩΜΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΕΩΣ ΠΑΧΟΣ 0,7mm ΕΩΣ 2,25mm

LN 4.2 x 13mm

ΠΛΑΤΟΣ:4,2mm

ΜΗΚΟΣ:30mm

ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ KNAUF ANFIL TN ΓΙΑ ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΕΩΣ ΠΑΧΟΣ 0,7mm

ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ KNAUF ANFIL TN ΓΙΑ ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΕΩΣ ΠΑΧΟΣ 0,7mm

ΜΗΚΟΣ:25mm

ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ KNAUF ANFIL TN ΓΙΑ ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΕΩΣ ΠΑΧΟΣ 0,7mm

ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ KNAUF ANFIL TN ΓΙΑ ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΕΩΣ ΠΑΧΟΣ 0,7mm

ΜΗΚΟΣ:35mm

ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ KNAUF ANFIL TN ΓΙΑ ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΕΩΣ ΠΑΧΟΣ 0,7mm

ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ KNAUF ANFIL TN ΓΙΑ ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΕΩΣ ΠΑΧΟΣ 0,7mm

ΜΗΚΟΣ:45mm

ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ KNAUF ANFIL TN ΓΙΑ ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΕΩΣ ΠΑΧΟΣ 0,7mm

ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ KNAUF ANFIL TN ΓΙΑ ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΕΩΣ ΠΑΧΟΣ 0,7mm

ΜΗΚΟΣ:55mm

ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ KNAUF ANFIL TN ΓΙΑ ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΕΩΣ ΠΑΧΟΣ 0,7mm

ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ KNAUF ANFIL TN ΓΙΑ ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΕΩΣ ΠΑΧΟΣ 0,7mm

ΜΗΚΟΣ:65mm

ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ KNAUF ANFIL TN ΓΙΑ ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΕΩΣ ΠΑΧΟΣ 0,7mm

ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ KNAUF ANFIL TN ΓΙΑ ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΕΩΣ ΠΑΧΟΣ 0,7mm

ΜΗΚΟΣ:70mm

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ KNAUF AMFIL TB ΓΙΑ ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 0,7mm ΕΩΣ 2,25mm

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ KNAUF AMFIL TB ΓΙΑ ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 0,7mm ΕΩΣ 2,25mm

ΜΗΚΟΣ:25mm

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ KNAUF AMFIL TB ΓΙΑ ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 0,7mm ΕΩΣ 2,25mm

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ KNAUF AMFIL TB ΓΙΑ ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 0,7mm ΕΩΣ 2,25mm

ΜΗΚΟΣ:35mm

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ KNAUF AMFIL TB ΓΙΑ ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 0,7mm ΕΩΣ 2,25mm

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ KNAUF AMFIL TB ΓΙΑ ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 0,7mm ΕΩΣ 2,25mm

ΜΗΚΟΣ:45mm

ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ KNAUF VIDIN ΓΙΑ ΙΝΟΣΑΝΙΔΕΣ

ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ KNAUF VIDIN ΓΙΑ ΙΝΟΣΑΝΙΔΕΣ

ΜΗΚΟΣ:30mm

ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ KNAUF VIDIN ΓΙΑ ΙΝΟΣΑΝΙΔΕΣ

ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ KNAUF VIDIN ΓΙΑ ΙΝΟΣΑΝΙΔΕΣ

ΜΗΚΟΣ:45mm

AQUAPANEL MAXI SCREW TN KNAUF ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

AQUAPANEL MAXI SCREW TN KNAUF ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

ΜΗΚΟΣ:25mm

AQUAPANEL MAXI SCREW TN KNAUF ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

AQUAPANEL MAXI SCREW TN KNAUF ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

ΜΗΚΟΣ:39mm

AQUAPANEL MAXI SCREW TN KNAUF ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

AQUAPANEL MAXI SCREW TN KNAUF ΑΙΧΜΗΡΗ ΒΙΔΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

ΜΗΚΟΣ:55mm

AQUAPANEL MAXI SCREW TB KNAUF ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

AQUAPANEL MAXI SCREW TB KNAUF ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

ΜΗΚΟΣ:25mm

AQUAPANEL MAXI SCREW TB KNAUF ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

AQUAPANEL MAXI SCREW TB KNAUF ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

ΜΗΚΟΣ:39mm

ΒΙΔΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ VIDIFLOOR SOLO

ΒΙΔΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ KNAUF VIDIFLOOR SOLO

4.2 x 17mm

ΜΗΚΟΣ:17mm

ΝΑΥΛΟΝ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΟ ΒΥΣΜΑ ΜΕ ΚΑΡΦΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ

ΝΑΥΛΟΝ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΟ ΒΥΣΜΑ ΜΕ ΚΑΡΦΙ KNAUF ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ

ΜΗΚΟΣ:6/35mm

ΝΑΥΛΟΝ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΟ ΒΥΣΜΑ ΜΕ ΚΑΡΦΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ

ΝΑΥΛΟΝ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΟ ΒΥΣΜΑ ΜΕ ΚΑΡΦΙ KNAUF ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ

ΜΗΚΟΣ:6/40mm

ΝΑΥΛΟΝ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΟ ΒΥΣΜΑ ΜΕ ΚΑΡΦΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ

ΝΑΥΛΟΝ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΟ ΒΥΣΜΑ ΜΕ ΚΑΡΦΙ KNAUF ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ

ΜΗΚΟΣ:6/50mm

ΝΑΥΛΟΝ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΟ ΒΥΣΜΑ ΜΕ ΚΑΡΦΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ

ΝΑΥΛΟΝ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΟ ΒΥΣΜΑ ΜΕ ΚΑΡΦΙ KNAUF ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ

ΜΗΚΟΣ:8/80mm

ΝΑΥΛΟΝ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΟ ΒΥΣΜΑ ΜΕ ΚΑΡΦΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ

ΝΑΥΛΟΝ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΟ ΒΥΣΜΑ ΜΕ ΚΑΡΦΙ KNAUF ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ

ΜΗΚΟΣ:8/100mm

ΜEΤΑΛΛΙΚΟ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΟ ΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ DN-6X35

ΜEΤΑΛΛΙΚΟ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΟ ΒΥΣΜΑ KNAUF ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ DN-6X35

ΜΗΚΟΣ:35mm

ΜEΤΑΛΛΙΚΟ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΟ ΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ DN-6X70

ΜEΤΑΛΛΙΚΟ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΟ ΒΥΣΜΑ ΓΙΑ KNAUF ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ DN-6X70

ΜΗΚΟΣ:70mm

ΝΑΥΛΟΝ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΟ ΒΥΣΜΑ ΜΕ ΚΑΡΦΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ

ΓΑΤΖΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ ΟΡΟΦΗ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ KNAUF

DN-6X70

ΝΑΥΛΟΝ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΟ ΒΥΣΜΑ ΜΕ ΚΑΡΦΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΟ ΒΥΣΜΑ KNAUF ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ