ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ KNAUF ΓΙΑ CD-ΠΡΟΦΙΛ 60/27

ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ KNAUF ΓΙΑ CD-ΠΡΟΦΙΛ 60/27

ΠΛΑΤΟΣ:58mm

ΜΗΚΟΣ:80mm

ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ KNAUF ΓΙΑ CD-ΠΡΟΦΙΛ 60/27

ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ KNAUF ΓΙΑ CD-ΠΡΟΦΙΛ 60/27

ΠΛΑΤΟΣ:58mm

ΜΗΚΟΣ:80mm

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ KNAUF ΓΙΑ CD-ΠΡΟΦΙΛ 60/27

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ KNAUF ΓΙΑ CD-ΠΡΟΦΙΛ 60/27

ΠΛΑΤΟΣ:58mm

ΜΗΚΟΣ:110mm

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ KNAUF ΓΙΑ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ KNAUF ΓΙΑ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΠΛΑΤΟΣ:58mm

ΜΗΚΟΣ:80mm

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ KNAUF ΓΙΑ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ KNAUF ΓΙΑ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΠΛΑΤΟΣ:58mm

ΜΗΚΟΣ:170mm

ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ KNAUF ΓΙΑ ΞΥΛΟΔΟΚΟ

ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ KNAUF ΓΙΑ ΞΥΛΟΔΟΚΟ

ΠΛΑΤΟΣ:15mm

ΜΗΚΟΣ:110mm

ΝΤΙΖΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ KNAUF ΜΕ ΚΡΙΚΟ

ΝΤΙΖΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ KNAUF ΜΕ ΚΡΙΚΟ

ΠΛΑΤΟΣ:4mm

ΜΗΚΟΣ:125mm

ΝΤΙΖΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ KNAUF ΜΕ ΚΡΙΚΟ

ΝΤΙΖΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ KNAUF ΜΕ ΚΡΙΚΟ

ΠΛΑΤΟΣ:4mm

ΜΗΚΟΣ:250mm

ΝΤΙΖΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ KNAUF ΜΕ ΚΡΙΚΟ

ΝΤΙΖΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ KNAUF ΜΕ ΚΡΙΚΟ

ΠΛΑΤΟΣ:4mm

ΜΗΚΟΣ:375mm

ΝΤΙΖΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ KNAUF ΜΕ ΚΡΙΚΟ

ΝΤΙΖΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ KNAUF ΜΕ ΚΡΙΚΟ

ΠΛΑΤΟΣ:4mm

ΜΗΚΟΣ:500mm

ΝΤΙΖΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ KNAUF ΜΕ ΚΡΙΚΟ

ΝΤΙΖΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ KNAUF ΜΕ ΚΡΙΚΟ

ΠΛΑΤΟΣ:4mm

ΜΗΚΟΣ:750mm

ΝΤΙΖΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ KNAUF ΜΕ ΚΡΙΚΟ

ΝΤΙΖΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ KNAUF ΜΕ ΚΡΙΚΟ

ΠΛΑΤΟΣ:4mm

ΜΗΚΟΣ:1000mm

ΝΤΙΖΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ KNAUF ΜΕ ΚΡΙΚΟ

ΝΤΙΖΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ KNAUF ΜΕ ΚΡΙΚΟ

ΠΛΑΤΟΣ:4mm

ΜΗΚΟΣ:1250mm

ΝΤΙΖΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ KNAUF ΜΕ ΚΡΙΚΟ

ΝΤΙΖΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ KNAUF ΜΕ ΚΡΙΚΟ

ΠΛΑΤΟΣ:4mm

ΜΗΚΟΣ:1500mm

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ T KNAUF ΓΙΑ CD-ΠΡΟΦΙΛ 60/27

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ T KNAUF ΓΙΑ CD-ΠΡΟΦΙΛ 60/27

ΠΛΑΤΟΣ:58mm

ΜΗΚΟΣ:79mm

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ Π KNAUF ΓΙΑ CD-ΠΡΟΦΙΛ 60/27

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ Π KNAUF ΓΙΑ CD-ΠΡΟΦΙΛ 60/27

ΠΛΑΤΟΣ:58mm

ΜΗΚΟΣ:62mm

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ Π KNAUF ME ΓΙΑ UA 50/40 & CD-ΠΡΟΦΙΛ 60/27

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ Π KNAUF ME ΓΙΑ UA 50/40 & CD-ΠΡΟΦΙΛ 60/27

ΠΛΑΤΟΣ:48mm

ΜΗΚΟΣ:58mm

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ T KNAUF ME ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΡΕΨΗΣ ΓΙΑ CD-ΠΡΟΦΙΛ 60/27

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ T KNAUF ME ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΡΕΨΗΣ ΓΙΑ CD-ΠΡΟΦΙΛ 60/27

ΠΛΑΤΟΣ:58mm

ΜΗΚΟΣ:79mm

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ Χ KNAUF ΓΙΑ CD-ΠΡΟΦΙΛ 60/27

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ Χ KNAUF ΓΙΑ CD-ΠΡΟΦΙΛ 60/27

ΠΛΑΤΟΣ:54mm

ΜΗΚΟΣ:148mm

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ UNIVERSAL KNAUF ΓΙΑ CD-ΠΡΟΦΙΛ 60/27

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ UNIVERSAL KNAUF ΓΙΑ CD-ΠΡΟΦΙΛ 60/27

ΠΛΑΤΟΣ:56mm

ΜΗΚΟΣ:80mm

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ KNAUF CD-ΠΡΟΦΙΛ 60/27

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ KNAUF CD-ΠΡΟΦΙΛ 60/27

ΜΟΙΡΕΣ:180ο