ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ KNAUF ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΩΝΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ KNAUF ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΩΝΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

31/31/0,5

ΜΗΚΟΣ:2500mm

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ KNAUF ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΩΝΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ KNAUF ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΩΝΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

31/31/0,5

ΜΗΚΟΣ:2800mm

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ KNAUF ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΩΝΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ KNAUF ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΩΝΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

31/31/0,5

ΜΗΚΟΣ:3000mm

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ KNAUF ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΩΝΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ KNAUF ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΩΝΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

25/25/0,45

ΜΗΚΟΣ:2500mm

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ KNAUF ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΩΝΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ KNAUF ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΩΝΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

 

25/25/0,45

ΜΗΚΟΣ:3000mm

ΕΥΚΑΜΠΟ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ KNAUF ΣΟΒΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ PVC - ΑΚΜΗ

ΕΥΚΑΜΠΟ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ KNAUF ΣΟΒΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ PVC - ΑΚΜΗ

(ΕΝ 13658-1:2005) 25/25/0,45 ΤΥΠΟΣ APBK/15

ΜΗΚΟΣ:2950mm

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ KNAUF ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΩΝΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ KNAUF ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΩΝΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

25/25/0,5

ΜΗΚΟΣ:2500mm

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ KNAUF ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΩΝΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ KNAUF ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΩΝΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

25/25/0,5

ΜΗΚΟΣ:2800mm

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ KNAUF ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΡΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ KNAUF ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΡΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

23/13/0,5

ΜΗΚΟΣ:2750mm

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ KNAUF ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΡΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ KNAUF ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΡΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

23/13/0,5

ΜΗΚΟΣ:2750mm

ΟΔΗΓΟΣ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Ζ275

ΟΔΗΓΟΣ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Ζ275

(Ν 13658-1:2005) 10/23/0,5

ΜΗΚΟΣ:2800mm

ΟΔΗΓΟΣ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Ζ275

ΟΔΗΓΟΣ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Ζ275

(Ν 13658-1:2005) 10/23/0,5

ΜΗΚΟΣ:3000mm

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΣΟΒΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Ζ275

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΣΟΒΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Ζ275

(ΕΝ 13658-1:2005) 38/38/0,5

ΜΗΚΟΣ:2800mm

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΣΟΒΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Ζ275

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΣΟΒΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Ζ275

(ΕΝ 13658-1:2005) 38/38/0,5

ΜΗΚΟΣ:3000mm

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΑΛΟΥΜΙΟΥ KNAUF

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΑΛΟΥΜΙΟΥ KNAUF

 

ΜΗΚΟΣ:30400mm

ΑΠΟΛΗΞΗ ΣΟΒΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Ζ275

ΑΠΟΛΗΞΗ ΣΟΒΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Ζ275

(ΕΝ-13658-1:2005) 10/23/0,5

ΜΗΚΟΣ:3000mm