ΘΥΡΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ECO

ΘΥΡΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ECO ΜΕ ΕΤΟΙΜΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΚΡΥΦΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

ΜΗΚΟΣ:200mm

ΘΥΡΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ECO

ΘΥΡΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ECO ΜΕ ΕΤΟΙΜΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΚΡΥΦΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

ΜΗΚΟΣ:300mm

ΘΥΡΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ECO

ΘΥΡΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ECO ΜΕ ΕΤΟΙΜΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΚΡΥΦΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

ΜΗΚΟΣ:400mm

ΘΥΡΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ECO

ΘΥΡΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ECO ΜΕ ΕΤΟΙΜΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΚΡΥΦΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

ΜΗΚΟΣ:500mm

ΘΥΡΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ECO

ΘΥΡΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ECO ΜΕ ΕΤΟΙΜΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΚΡΥΦΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

ΜΗΚΟΣ:600mm